تاریخ : دوشنبه 6 مرداد 1399
کد 9

فراخوان مناقصه خدمات حفاظت فیزیکی شیفت شب

فراخوان مناقصه خدمات حفاظت فیزیکی شیفت شب دانشگاه
 دانشگاه هنر اسلامی تبریز در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات حفاظت فیزیکی شیفت شب دانشگاه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

فراخوان

شرایط

قرارداد

فرم تعهد

پیشنهاد قیمت

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297301-041   دورنگار :35419704-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.