مدیریت

 
 

مدیر منابع انسانی، اداری و پشتیبانی
دکتر سجاد پاکزاد

تلفن : 04135419705
دورنگار:  4135419704-98+

 
معاون مدیر منابع انسانی، اداری و پشتیبانی
محسن شیوایی اسکویی

تلفن:   5297306-413-98+
دورنگار:   5419704 -413-98+
رایانامه: 
m_shivayi@yahoo.com
 
مسئول دفتر حوزه اداری، مالی و مدیریت منابع
رضا بابایی

تلفن:   5419702-413-98+
دورنگار:   5419704-413-98+
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297301-041   دورنگار :35419704-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.