مدیریت

 
 
دکتر سجاد پاکزاد
مدیر منابع انسانی، اداری و پشتیبانی

تلفن :       35419705-041
دورنگار:  35419704-041

 
محسن شیوایی اسکویی
معاون مدیر منابع انسانی، اداری و پشتیبانی

تلفن:         35419706-041
دورنگار:   35419704-041
رایانامه: 
m_shivayi@yahoo.com
 
رضا بابائی
مسئول دفتر معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

تلفن:         35419702-041
دورنگار:   35419704-041
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297301-041   دورنگار :35419704-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.