تاریخ : پنجشنبه 7 شهريور 1398
کد 4

تجديد مزايده خوابگاه های خودگردان نگارستان و بهارستان

.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297301-041   دورنگار :35419704-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.