تدارکات


 
مسئول تدارکات

یعقوب پورسعدی

تلفن :5419706-0411

دورنگار:5419706-0411

رایانامه :y.poursadi@tabriziau.ac.ir

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35412135-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.