کارگزینی

 hananianمسئول کارگزینی

لعیا هنانیان

تلفن: 5419976-0411

رایانامه: hananian@tabriziau.ac.ir 


تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297301-041   دورنگار :35419704-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.