آشنایی با مدیریت منابع انسانی، اداری و پشتیبانی

مديريت منابع انسانی، اداری و پشتیبانی در واقع جنبه انسانی یک سازمان را دربرمیگيرد و از آنجا که سرمایه انسانی مهمترین عامل در نيل به اهداف هر سازمان به شمار میرود، از اين روست که اين مديريت در جهت رضايت کارکنان و تأمين هدفهای سازمانی نقش حیاتی دارد.این مدیریت، مسئولیت پشتیبانی در زمینه های پرسنلی، اداری و اجتماعی کارکنان را عهده دار بوده و بدین منظور در چارچوب وظایف و اختیارات خود کلیه ملزومات و نیازمندی های واحدهای مختلف سازمان را تهیه و در اختیار آنان قرار میدهد.مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه هنر اسلامی تبریز با تکیه بر سیاست گذاری های ابلاغی رئیس و حمایت معاونت اداری و مالی و مدیریت منابع دانشگاه سعی بر زمینه سازی و دستیابی به این مهم دارد.

وظایف و اختیارات اموراداری:
 • تعیین خط‌مشی و نظارت بر حسن اجرای فعالیت‌های اداری در سطح دانشگاه.
 • اجرای سیاست‌ها و خط‌مشی‌های دانشگاه در زمینه‌های مربوط به امور اداری، استخدامی و پشتیبانی.
 • تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذیربط بر اساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تأیید.
 • مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری.
 • مطالعه و بررسی رسته‌های شغلی مشاغل دانشگاهی و ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی به مراجع ذیربط با همکاری مدیریت برنامه، بودجه ، تحول اداری و بهره‌وری دانشگاه.
 • برنامه‌ریزی در جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه و ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای لازم و همچنین انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هیأت‌علمی و غیر هیأت‌علمی.
 • ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل دانشگاه.
 • انجام تدارکات و تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف دانشگاه و سفارش آن از داخل وخارج کشور با هماهنگی کامل واحد‌های ذیربط.
 • نظارت بر انجام کلیه امور پشتیبانی و خدماتی دانشگاه و ارائه آن به واحدهای مختلف.
 • تهیه طرح‌های مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرح‌های مزبور.
 • برنامه‌ریزی و نظارت بر روش‌های مطلوب امور استخدامی دانشگاه.
 • نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی‌های لازم.
 • همکاری در تهیه و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف، نمودار و پست‌های سازمانی دانشگاه با مدیریت برنامه، بودجه ، تحول اداری و بهره‌وری دانشگاه.
 • نظارت بر امور حضور و غیاب، طرح تمام وقت، اضافه‌کاری و انتصابات، کارکنان (هیأت‌علمی و غیر هیأت‌علمی).
 • مشارکت در جلسات و کمیسیون‌های مختلف و اظهارنظر و ارائه پیشنهادات لازم.
 • رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم.
 • نظارت بر امر ارزشیابی واحدهای تابعه.
 • همکاری با واحد حراست در زمینه حفاظت از ساختمان‌ها، اموال و تأسیسات.
 • شرکت در جلسات تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی کارکنان.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297301-041   دورنگار :35419704-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.