انبارداری

 hoseini
مسئول انبار

سید ابوالفضل حسینی اصل

تلفن: 5421730-0411

رایانامه: hosaini@tabriziau.ac.ir 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297301-041   دورنگار :35419704-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.