تدارکات

 مسئول تدارکات 

رحمان باقری

داخلی : 305

تلفن : 35419706-041

دورنگار: 35419706- 041

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297301-041   دورنگار :35419704-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.