اخبار و رویدادها

برنامه حضور کارشناس بیمه تکمیلی

جهت دریافت فایل اعلام هزینه به بخش آئین نامه و فرم ها همین وب سایت مراجعه فرمائید.
چهارشنبه دوازدهم آبان 1400
تعداد بازدید:318

    تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

    کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297301-041   دورنگار :35419704-041

    کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.