مدیریت

 
 
   دکتر سجاد پاکزاد
   مدیر منابع انسانی، اداری و پشتیبانی

   تلفن :         35419705-041
   دورنگار:   35419704-041

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297301-041   دورنگار :35419704-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.