مدیریت
 
رضا بابائی
معاون مدیر منابع انسانی، اداری و پشتیبانی


 
تلفن :  35419705-041
 دورنگار:  35419704- 041

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297301-041   دورنگار :35419704-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.