آشنایی با مدیریت منابع انسانی، اداری و پشتیبانی

مديريت منابع انسانی، اداری و پشتیبانی در واقع جنبه انسانی یک سازمان را دربرمیگيرد و از آنجا که سرمایه انسانی مهمترین عامل در نيل به اهداف هر سازمان به شمار میرود، از اين روست که اين مديريت در جهت رضايت کارکنان و تأمين هدفهای سازمانی نقش حیاتی دارد.این مدیریت، مسئولیت پشتیبانی در زمینه های پرسنلی، اداری و اجتماعی کارکنان را عهده دار بوده و بدین منظور در چارچوب وظایف و اختیارات خود کلیه ملزومات و نیازمندی های واحدهای مختلف سازمان را تهیه و در اختیار آنان قرار میدهد.مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه هنر اسلامی تبریز با تکیه بر سیاست گذاری های ابلاغی رئیس و حمایت معاونت اداری و مالی و مدیریت منابع دانشگاه سعی بر زمینه سازی و دستیابی به این مهم دارد.


شرح وظایف:
 • انجام امور محوله از سوی مقام مافوق.
 • شرکت در جلسات تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی کارکنان.
 • نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی‌های لازم
 • پیش بینی ترفیع پایه و ارتقای رتبه کارکنان با کمک واحدهای مربوط .
 • رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم.
 • برنامه‌ریزی و نظارت بر روشهای مطلوب اداره امور استخدامی دانشگاه.
 • همكاری با اداره حراست در زمینه حفاظت از ساختمان‌ها، اموال و تأسیسات.
 • مشارکت در جلسات و کمیسیون‌های مختلف و اظهارنظر و ارائه پیشنهادات لازم.
 • نظارت بر انجام کلیه امور عمومی و خدماتی دانشگاه و ارائه آن به واحدهای مختلف.
 •  تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای اداری و عمومی در سطح دانشگاه.
 • تهیه طرح‌های مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرح‌های مزبور.
 • ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل دانشگاه.
 • مكاری گروه نظارت و ارزیابی در انجام امور مربوط به ارزیابی عملكرد اعضای غیر هیات علمی دانشگاه .
 • همكاری با مدیریت، برنامه بودجه، تحول اداری و بهره‌وری در بررسی رسته‌های شغلی مشاغل دانشگاهی.
 • نظارت بر امور حضور و غیاب، طرح تمام وقت، اضافه‌کاری و انتصاب کارکنان (هیات علمی و غیرهیات علمی).
 •  اجرای سیاست ها و خط مشی های دانشگاه در زمینه های مربوط به امور اداری، استخدامی، رفاهی و پشتیبانی .
 • همكاری با واحدهای ذی ربط در انجام تعمیرات اساسی به منظور احیاء و نگهداری ساختمانها و تأسیسات موجود .
 • مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری.
 • همكاری با مدیریت برنامه بودجه، تحول اداری و بهره وری دانشگاه در تهیه و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف، نمودار و پست‌های سازمانی .
 • پیش بینی و بر آورد نیازهای تدارکاتی دانشگاه برای دریافت اعتبارات لازم و توزیع آن بین کارپردازان تحت سرپرستی و ارائه پیشنهاد های موثر و لازم برای تأمین آن .
 •  تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذی ربط براساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تایید.
 • برنامهریزی در جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه و ارائه طرحها و پیشنهادهای لازم و همچنین انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هیات علمی و غیرهیات علمی با همكاری مدیریت برنامه بودجه، تحول اداری و بهره وری دانشگاه.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297301-041   دورنگار :35419704-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.