انبار مرکزی

  

 
مسئول انبار
مهرداد ابوالقاسم زاده
تلفن: 5421730-0413


برخی از شرح وظایف انباردار دانشگاه

-تطبیق کالاهای خریداری و تحویل شده به انبار با نمونه اصلی آنها.
-رسیدگی موجودی انبار و صورت برداری از کالاهای موجود در انبار در فواصل معین و مطلع ساختن کارپرداز جهت تجدید سفارش.

-ثبت کالاهای تحویلی و دریافتی در کارتهای انبار و نظارت در ورود و خروج لوازم و اجناس و کالاها و همچنین امضاء کلیه اسناد مربوط.

-نظارت بر تمامی فعالیتها و ا جرای کامل مقررات مالی و انبارداری در انبارهای تحت سرپرستی و ارائه راهنمائی های لازم به کارکنان تحت نظارت.

-تحویل کالا و مواد مورد نیاز واحدهای تابعه با توجه به حواله های مربوطه در چهارچوب ضوابط  ذیربط و با هماهنگی مقام مافوق.

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297301-041   دورنگار :35419704-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.